Over ons

 

De wedstrijden worden gereden volgens het reglement Inline van de KNSB zie: KNSB.nl/Inline, aangevuld met specifieke reglementen welke in dit reglement beschreven worden.

Overzicht wedstrijden

 • 20 april                       De Westereen
 • 4 mei                          Wolvega
 • 18 mei                        Wervershoof
 • 1 juni                           Medemblik
 • 7 september              Sneek
 • 14 september            Haulerwijk

Inschrijven

 • Deelnemers dienen lid te zijn van de KNSB d.m.v. een licentie of daglicentie. 
 • Deelnemers met een licentie zorgen zelf voor 3 goed bevestigde nummers op de zijkanten van het bovenbeen en de rug. Deelnemers met een daglicentie ontvangen tijdelijke nummers bij de inschrijving, deze dienen eveneens op de zijkanten van het bovenbeen en de rug bevestigd te worden. Let op dat beennummers goed zichtbaar dienen te zijn voor de jury. 
 • Inschrijving voor de competitie (rijders met licentie) kan via www.inschrijven.schaatsen.nl. Het inschrijfgeld voor de competitie bedraagt 15 euro en dient online betaald te worden.
 • Inschrijven voor een losse wedstrijd is ook mogelijk, dit kost 5 euro m.u.v. de wedstrijd in Heerenveen, deze is gratis i.v.m. de samenwerking met de Stouwdam competitie.
 • LET OP!! Als je je als competitierijder met licentie niet online voor een wedstrijd hebt ingeschreven, betaal je 5 euro administratiekosten bij de inschrijftafel.
 • Nog geen licentie? Dan kun je meedoen op een daglicentie. Deze kan op de wedstrijddag bij de inschrijfbalie worden gekocht, dit kost 5 euro. Graag van tevoren een mail sturen o.v.v. dag licentie  naar secretariaatvanlingen@gmail.com met de volgende gegevens:
  • Naam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Club

Afmelden

 • Afmelden kan tot aan de sluitingstijd van de inschrijving via de bevestigingsmail
 • Na sluiting inschrijving kan je je afmelden door een mail te sturen o.v.v. afmelding naar secretariaatvanlingen@gmail.com.

 

Categorieën

 • Junioren      geboren in 2005/2008
 • Kadetten    geboren in 2009/2010
 • Pupillen-1   geboren in 2011/2012
 • Pupillen-2   geboren in 2013/2014
 • Pupillen-3   geboren in 2015/2016
 • Pupillen-4   geboren in 2017/2018
 • Categorieën kunnen worden samengevoegd of opgedeeld in series om zo tot een gewenste groepsgrootte te kunnen komen, teneinde een veilig wedstrijdverloop en effectief programma.

 

Veiligheidsmaatregelen

 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Het dragen van hand- en kniebescherming wordt aanbevolen.
 • het dragen van harde handbescherming is niet toegestaan vanaf de pupillen 1.

 

Maximale wieldiameters per categorie

 • Pupillen       90 mm
 • Kadetten    100 mm
 • Junioren      110 mm

 

Doorgang wedstrijden

 • Wedstrijden kunnen worden afgelast of onderbroken wanneer veiligheid van deelnemers, jury en andere aanwezigen in gevaar dreigt te komen. Zoals bijv. weersomstandigheden of een onveilig parcours.
 • Voorafgaande aan de wedstrijddag in afstemming tussen organisatie en scheidsrechter.
 • Op de wedstrijddag door de scheidsrechter in afstemming met organisatie en clubvertegenwoordigers.

Daguitslag, competitie en klassement

 1. Een wedstrijd bestaat uit 2 of 3 onderdelen
 2. Per onderdeel zijn er wedstrijdpunten te verdienen, 1 punt voor de nummer 1, 2 voor de nummer 2 en zo doorgaande bij alle gestarte deelnemers van het onderdeel.
 3. De resultaten van de van de tot de wedstrijd behorende onderdelen worden bij elkaar opgeteld, waardoor een daguitslag wordt verkregen op basis van het minste wedstrijdpunten per deelnemer.
 4. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is de hoogste klassering in een wedstrijd bepalend. Indien dit gelijk is dan is het aantal malen dat deze klassering behaald is bepalend. Is ook dit gelijk dan is de op 1 na hoogste klassering bepalend, etc. Is dit alles gelijk dan telt de klassering van de laatste afstand.
 5. De competitie bestaat uit 7 wedstrijden, de klassementspunten van een wedstrijd zijn: 30,1, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en de rest 1 punt.
 6. De resultaten van de tot de competitie behorende wedstrijden worden bij elkaar opgeteld, waardoor een klassement wordt verkregen. De beste 5 resultaten tellen mee voor het eindklassement.
 7. Bij een gelijk aantal klassementspunten is de hoogste klassering in de competitie bepalend voor het eindklassement. Indien dit gelijk is dan is het aantal malen dat deze klassering behaald is bepalend. Is ook dit gelijk dan is de op 1 na hoogste klassering bepalend, etc. De uitval wedstrijd(en) telt hier niet in mee. Is dit alles gelijk dan telt de klassering van de finalewedstrijd.
 8. Om voor een eindprijs in aanmerking te komen dient er 5 keer mee gedaan te zijn.
 9. De huldiging hoort bij de wedstrijd en men moet op het podium verschijnen in de wedstrijdkleding. Dit geldt ook voor de uitreiking van het eindklassement en presentjes.
 10. Protest tegen de uitslag of de manier van rijden van rijders is enkel mogelijk door de clubvertegenwoordiger tot 30 minuten na afloop van de wedstrijd bij de jurywagen.

 

Uitleg afstanden

Tijdrit

1.Het gaat hier om wedstrijden tegen de klok, waarbij rijders individueel of met 2-tal een afstand afleggen die van tevoren is vastgelegd.

2.De uitslag zal worden opgesteld op basis van de tijd die door iedere rijder is gereden.

 

Pionnenrace

1.Het gaat hier om wedstrijden tegen de klok waarbij een rijder op een recht stuk een slalomparkoers correct dient af te leggen. Rijder heeft eerst x aantal meter om aan te zetten en rijdt vervolgens een slalomparkoers. Na de slalom is er nog ca. 30 meter af te leggen, voordat de tijd stopt.

2.De uitslag zal worden opgesteld op basis van de tijd die door iedere rijder is gereden, vermeerderd met een vooraf gestelde sanctie voor niet correct afleggen van het slalomparkoers, bijv. 1 sec tijdstraf voor niet correct nemen slalomparcoers. De sanctie zal voorafgaande aan de start van de wedstrijd verduidelijkt worden.

 

Flylap

1.Het gaat hier om wedstrijden tegen de klop waarbij een rijder één complete ronde dient af te leggen. Rijder mag een (gedeelte) van de ronde gebruiken om snelheid te maken. Vanaf de finishlijn rijdt de rijder nog 1 ronde die geklokt wordt.

2.De uitslag zal worden opgesteld op basis van de tijd die door iedere rijder is gereden.

 

Series en finale

1.Het gaat hier om wedstrijden waarin meerdere rijders tegelijkertijd deelnemen over een vooraf afgesproken afstand welke meerdere male moet worden verreden.

2.De rijders worden in series van max 5/8 rijders opgedeeld. In de eerste ronde telt alleen de tijd.

3.Op basis van de uitslag in series wordt de halve finale indeling gemaakt, rijders die zich niet plaatsen voor de halve finale worden op basis van hun tijd in een B, C, D…… finale geplaatst

4.In de halve finale plaatsen de nummers  1 en 2 zich voor de A finale. De nummers 3 en 4 worden geklasseerd op tijd

5.In de finales is de finishvolgorde bepalend voor de uitslag van het totale onderdeel.

 

Inline

1.Het gaat hier om wedstrijden waaraan meerdere rijders tegelijkertijd  deelnemen. Deze rijders rijden een vooraf afgesproken aantal rondes.

2.De finishvolgorde bepaald de uitslag.

3.Wanneer het aantal rijders te groot is met betrekking tot de afmeting van het parkoers, kunnen er voorrondes worden vastgesteld, gevolgd door finales.

4.De jury kan beslissen een rijder uit de wedstrijd te halen als hij/zij een gevaar vormt voor het sprintende peloton.

 

Puntenkoers

1.Het gaat hier om wedstrijden waaraan meerdere rijders tegelijkertijd deelnemen. Deze rijders rijden een vooraf afgesproken aantal rondes. Op bepaalde momenten in de wedstrijd zijn punten te behalen voor de 1e en 2e rijder die als eerste het desbetreffende punt bereiken. Daarnaast zijn op de finishlijn punten te behalen voor de 1e, 2e en 3e rijder.

2.Voorafgaande aan de wedstrijd zal door de jury de wedstrijdopzet verduidelijkt worden.

3.De uitslag wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten, waarbij de rijder met het hoogste aantal punten heeft gewonnen.

4.Hebben rijders een gelijk aantal of geen punten dan is de finishvolgorde bepalend.

5.Een rijder die een ronde ingehaald wordt door het peloton of de wedstrijd niet beëindigd, verliest de punten die hij/zij met tussensprints gekregen heeft.

6.De jury kan beslissen een rijder uit de wedstrijd te halen als hij/zij een gevaar vormt voor het sprintende peloton, ongeacht of de rijder wel of niet punten heeft, de rijder verliest dan de punten die hij/zij gehaald heeft.

7.Wanneer het aantal rijders te groot is met betrekking tot de afmeting van het parkoers, kunnen er voorrondes worden vastgesteld, gevolgd door finales.

 

Afvalkoers

1.Het gaat hier om wedstrijden waaraan meerdere rijders tegelijkertijd deelnemen. Deze rijders rijden een vooraf afgesproken aantal rondes. Waarbij rijders afvallen die op vooraf bepaalde momenten de finish en/of een ander bepaald punt als laatste passeert.

2.Voor het bepalen welke deelnemer afvalt is de achterste punt van de achterste doorkomende skeeler bepalend (al dan niet op het asfalt).

3.Voorafgaande aan de wedstrijd zal door de jury de wedstrijdopzet verduidelijkt worden, De afvalronden worden afhankelijk van de lengte van de ronde en het aantal rijders vastgesteld. Er blijven minimaal 3 rijders over voor de finale die de vooraf afgesproken aantal rondes rijden.

4.De uitslag wordt bepaald aan de hand van wanneer rijders afgevallen zijn, evenals de finishvolgorde voor de rijders die de finale rijden.

5.Wanneer het aantal deelnemers te groot is met betrekking tot de afmeting van het parkoers, kunnen er voorrondes worden vastgesteld, gevolgd door finale