Regelement

Wedstrijdreglement Van Lingen Skates competitie 2018

 

Algemeen

De jury hanteert voor de Van Lingen Skates competitie De regelementen die te vinden zijn op  https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/ 

Onderstaande is hiervan een samenvatting van een aantal belangrijke onderdelen.

Sportief gedrag (Fair Play)

Bij alle inline-skatewedstrijden, dus ook in de Van Lingen Skates competitie, is sportief gedrag natuurlijk heel belangrijk. Laat dus in de wedstrijden altijd sportief gedrag zien. Trek niet aan andere rijders of hinder  elkaar opzettelijk. Dat je elkaar soms een beetje aanraakt, bijvoorbeeld om te voorkomen dat je tegen elkaar opbotst is natuurlijk niet erg. Wat wel erg is, is om bij de eindsprint met opzet van de lijn waarin je rijdt af te wijken om zo te voorkomen dat een andere rijder je kan inhalen.

Wanneer je een rondje achterstand hebt, is het verstandig om de anderen die sneller zijn binnendoor te laten komen. Lig je een rondje achter, rijd dan wat meer aan de buitenkant van de baan. Als je niet in de gaten hebt dat ze je inhalen, moet je niet plotseling naar buiten gaan. Je kunt dan beter gewoon blijven rijden waar je rijdt, omdat je anders soms ongelukken veroorzaakt. Volg altijd de aanwijzingen van de jury op.

Ouders als toeschouwer

 Enkele tips om het goede voorbeeld te geven als u aanwezig bent bij een wedstrijd van uw kind:

-    Moedig alle rijders aan. Voor (jeugdige) sporters is het fantastisch om aangemoedigd te worden.

-    Leg u bij de beslissingen van scheidsrechter of de jury neer. Realiseer u hierbij dat verschillende mensen elke situatie ook verschillend zien. De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij het ziet. Protest van publiek heeft dan geen zin. Bovendien is dit erg vervelend voor de scheidsrechter/jury, die zo vriendelijk is om in de vrije tijd een wedstrijd te komen begeleiden. Niet in de laatste plaats is het voor de sporters en begeleiders enorm vervelend als het publiek zich met de leiding van de wedstrijd gaat bemoeien. Bovendien is dit voor kinderen en jongeren geen goed voorbeeld.

-    Maak geen opmerkingen die door de betrokkenen beledigend opgevat kunnen worden, ook al zijn ze goed bedoeld.

-    Bedank eens de trainer/coach en andere vrijwilligers die wedstrijden of andere activiteiten organiseren en leiden.

Inline-skate uitrusting

Voor de inline-skate uitrusting zijn de volgende zaken van belang:

-    De deelnemers dienen ter identificatie drie vaste nummers te dragen en wel op de rug (ca. 25 x 25 cm) en aan de buitenzijde van het linker en rechter bovenbeen (ca. 12.5 x 12.5 cm), zo laag mogelijk boven de knie.

-    Een inline-skate mag maximaal 6 wielen bevatten. Voor de categorie Junioren geldt een maximale doorsnede van 110mm. Voor de categorieën Kadetten en Pupillen 1 geldt een maximale doorsnede van 100mm. Voor de categorieën Pupillen 2, 3 en 4 geldt een maximale doorsnede van 90 mm. De maximale lengte van een inline-skate (inclusief wielen) mag 50 cm bedragen.

-    Het dragen van een deugdelijke en goed bevestigde helm is verplicht ten tijde dat een rijder zich met inline-skates op het parkoers bevindt.

-           Het wordt dringend aanbevolen tijdens de wedstrijd voldoend beschermende materialen te dragen zoals elleboogbeschermers, kniebeschermers, handschoenen, polsbeschermers (Zonder harde onder delen)

Skeeleren met brace, gips of ander hard materiaal is niet toegestaan

 

Wedstrijdvormen

Inline-skatewedstrijden kennen een grote variatie aan wedstrijdvormen. In de wedstrijden van de Van Lingen Skates Competitie staan o.a. op het programma: tijdrit, sprint, inline, series, afvalkoers, puntenkoers, en punten/afvalkoers.

Uitslag van een wedstrijd

Een wedstrijd bestaat meestal uit drie afstanden
De winnaar van een afstand krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt er 2 etc. Degene die na drie afstanden de minste punten heeft, is dagwinnaar.

Wanneer je door omstandigheden maar twee van de drie wedstrijdonderdelen rijdt, kun je in het eindklassement van de wedstrijd nooit voor iemand eindigen die alle drie de wedstrijden heeft gereden, zelfs al was je twee keer eerste. We lossen dit op door je 99 punten te geven voor het wedstrijdonderdeel dat je niet hebt gereden.

Eindklassement van de Competitie

Voor het competitieklassement ontvangt de winnaar van de dagwedstrijd 30,1 punten, de nummer 2 krijgt 25 punten zie schema hieronder.

plaats

punten

1

30,1

2

27

3

25

4

23

5

21

6

19

 7

17

8

15

9

13

10

11

11

10

12

9

13

8

14

7

15

6

16

5

17

4

18

3

 19

2

20

1

En verder

1

 

Het eindklassement opgemaakt van alle wedstrijden in de competitie -1 wedstrijd.

(Van iedere deelnemer telt 1 wedstrijd met het laagst behaalde aantal punten niet mee in het klassement.)

Om in het eindklassement opgenomen te worden moet je de finale gereden hebben. Bij een gelijk aantal klassementspunten is de hoogst behaalde klassering in een wedstrijd van die competitie bepalend. Indien dit gelijk is dan is het aantal malen dat deze hoogste klassering is behaald bepalend. Is ook dit gelijk dan is de op 1 na hoogste klassering bepalend, etc.

 

Als je door bijv. een blessure de laatste wedstrijd niet kan rijden, schrijf je dan wel in via schaatsen.nl. Als je op de finale dag aanwezig om evt. de jury te helpen dan blijf je in het klassement staan.

Het tussenklassement wordt na elke wedstrijd opgemaakt. Hierin worden alle rijders opgenomen welke aan één of meerdere dagwedstrijden hebben deelgenomen.

Het steunpunt beslist samen met de juryleider, EHBO en organiserende vereniging of er reden is om een wedstrijd af te lassen.

 

Tijdrit

Vanwege de elektronische tijdwaarneming mag je bij de tijdrit zelf de start bepalen nadat de scheidsrechter je daarvoor het teken heeft gegeven.

Bij de finish telt het eerste wieltje van de eerste inline-skate die op het asfalt de finishlijn passeert. Als je dus je inline-skate niet op het asfalt hebt bij de finishlijn, telt pas je tweede inline-skate. Als je met beide benen over de finishlijn springt ben je dus eigenlijk helemaal niet gefinished. Let op: dit geldt bij (bijna) alle wedstrijden.

 

100 meter sprint (met 3 in de baan starten)

De winnaars gaan de volgende ronde door tegen de winnaars

 

Series

Wanneer er een korte afstand op het programma staat, bijvoorbeeld een 500 meter, dan wordt die afstand meestal niet met de hele groep tegelijk gereden, maar in kleine groepjes (‘series’) van maximaal zes rijders.

 

De indeling van die series gebeurt aan de hand van loting (als dit het eerste wedstrijdonderdeel is), of aan de hand van een eerder verreden wedstrijd of het klassement.

Bij een indeling aan of klassement, komt de nr. 1 in serie 1, nr. 2 in serie 2, nr. 3 in serie 3, nr. 4 ook in serie 3, nr. 5 in serie 2, nr. 6 in serie 1 evenals nr. 7, nr. 8 in serie 2 etc. De jury gaat als het ware als een slang door de uitslag of het klassement van de voorgaande wedstrijd om de series in te delen.

De klassering van de series gaat als volgt. De eerst aankomende (soms de eerste twee aankomende) uit een serie wordt geplaatst in de A-finale die uiteindelijk zal bestaan uit net zoveel rijders als in de grootste serie. Minimaal een plaats in de A-finale wordt ingevuld door de snelste verliezer.

Een voorbeeld. Bij 10 deelnemers worden er 2 series van 5 rijders verreden. De nrs. 1 en 2 plaatsen zich voor de A-finale en ook de snelste nr. 3 zodat de A-finale uit 5 rijders bestaat. Bij 22 deelnemers verdeeld over 4 series zal de A-finale uit 6 rijders bestaan. Dus de nr. 1 uit elke serie, aangevuld met de 2 snelste nummers 2. De overige rijders worden op basis van de gereden tijden in de B, C of D-finale geplaatst als die wordt verreden. Soms word je op basis van je tijd in de eerste serie meteen in de uitslag opgenomen (‘geklasseerd’).

 

Puntenkoers

In een puntenkoers gaat het erom punten te verdienen. Wie de meeste punten heeft is winnaar. Punten kun je behalen in de tussensprints tijdens de wedstrijd en in de eindsprint. Bij de tussensprint - die een ronde van tevoren door de bel worden aangekondigd – krijgt de winnaar 2 punten en de nummer 2 krijgt 1 punt. In de eindsprint krijgen de eerste drie aankomende punten: de nummer 1 krijgt 3 punten, de nummer 2 krijgt 2, de nummer 3 krijgt 1 punt. Maar: als er een rijder is met een ronde voorsprong, dan wint die de wedstrijd, ongeacht het puntenaantal. Heb je een ronde achterstand op de koplopers, dan vervallen je eventueel behaalde punten. Bij een gelijk aantal punten, tellen de punten in de eindsprint zwaarder.

 

Afvalwedstrijd

In een afvalwedstrijd valt om de zoveel ronden de laatste rijder (of rijders) af. De jury kijkt naar het eerste wieltje van je achterste inline-skate. Van tevoren hoor je van de scheidsrechter over hoeveel ronden de wedstrijd gaat en wanneer de afvallingen zijn en hoeveel rijders er dan uit de wedstrijd worden gehaald. Uiteindelijk rijden de overgebleven rijders (meestal vijf) een of meer finaleronden. Wie dan het eerst bij de finish is (eerste wieltje voorste inline-skate) die wint de wedstrijd. Pas op: als je het hele peloton een ronde inhaalt, dan kun je weer net zo goed afvallen!

 

 In-line

Bij een wedstrijd in-line starten alle deelnemers tegelijk. De opstelling bij de start is hetzelfde als bij de series.

 

Punten/afvalkoers

In een punten/afvalkoers gebeuren twee dingen tegelijk. Voorin vallen punten te verdienen voor de eerste rijder in tussensprints, terwijl achterin het peloton de laatste uit de wedstrijd wordt gehaald.

 

Prijzen

Bij elke wedstrijd zijn voor de eerste drie van elke categorie prijzen te verdienen. Voor alle rijders die in het eindklassement staan is er een prijs beschikbaar.


Vragen of onduidelijkheden

Als je iets niet begrijpt vraag dan je ploegleider om uitleg en als die het niet weet kan die het aan de hoofdscheidsrechter vragen. Kijk wel een beetje uit wanneer je het vraagt want de jury heeft het vaak erg druk, dus wacht even tot de pauzes.

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de jury, kun je dat via je ploegleider aan de hoofdscheidsrechter laten weten.

Je mag  niet zelf naar een jurylid. Dat geldt ook voor je ouders!

 

 De jury hangt de uitslagen van de wedstrijdonderdelen en de daguitslag op. Protesten daartegen moeten binnen een half uur na het ophangen worden gemeld door de ploegleider bij de hoofdscheidsrechter.

 

De uitslagen van de wedstrijden en de klassementen zijn een dag na de wedstrijden te vinden op www.schaatsen.nl. Mochten jullie een foutje ontdekken in deze uitslagen stuur dan even een mail naar secretariaatvanlingen@gmail.com  Het secretariaat zal dit dan nakijken en eventueel aanpassen. De officiële uitslag van de dag zal niet meer aangepast worden, conform het reglement.

 

Leeftijdscategorieën seizoen 2018

Leeftijd

categorie

code heren

code dames

Geboren

4 t/m 6

Pupillen 4

HP4

DP4

in 2012 of 2013

7 t/m 8

Pupillen 3

HP3

DP3

in 2010 en 2011

9 t/m 10

Pupillen 2

HP2

DP2

in 2008 en 2009

11 t/m 12

Pupillen 1

HP1

DP1

in 2006 en 2007

13 t/m 14

Kadetten

HKA

DKA

in 2004 en 2005

15 t/m 16

Junioren B

HJB

DJB

in 2002 en 2003

17 t/m 18

Junioren A

HJA

DJA

in 2000 en 2001